Huldran

  1. Vårstäv
  2. Äring
  3. Huldran
  4. Jären
  5. Bed för din själ
  6. Rimfaxe
  7. Ödemark

Recorded and mixed by Jonas Beijer at M15 Sonics, Trollhättan, Sweden

CD EP
2004
Independent
Vårstäv

Kallt blått vatten i Nordan Land
Isen slår kargt emot strand
Se vaket är hav, vaket äro liv
Ty knoppar stå på frusen lid

Sol av guld på himmelens ban
Skiner mot tjällagd nejd
Så fredlig är jord, vigd äro sol
Ty aldrig skall vi tvivla mer

Music by Patrik Rimmerfors
Lyrics by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors

Äring

Styrka i sitt mannamod
Saven stiger, lemmen hans
Up på tunet gingo de
Den voro helgad Frej

Sunnan vind mot naken kropp
Vilda famntag i älskogs rus
Detta äro ynglings lott
att seden ära den kraft dem fått

Äring

Ut på lyckan grödan gro
Äring grön så fagert stå
Fägnad under grönskans lov
Det spirar och det gläds

Barn skall födas varje år
Skörden digna i bördig jord
Kärleksdrotten skänker allt
Vörda jorden som föder oss

Äring

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Huldran

På enslig stig mot en skog så djup
där famlade jag fram i månens sken
Var är jag kommen, vart är mitt mål
Med själlös blick jag lägger mig till ro

Saknad och sorg det fyller mitt bröst
Uti dimman jag ständigt gå
Lytt är jag född utan endaste vän
Förnedrat och utstött blevo min lott

Men du kom till mig och dansa’ med mig
Tog min famn och värmde mig ömt
Du sade att du voro min vän
Din hand smekte min kind

Vaknade till utav skogens liv
Myllan doftade fränt och rent
Vart tog du vägen, du fagraste mö?
Du skogens väsen, jag vet allt vem du är

Jag sågo dagar till skymning gå
Natten slukar allt den få
Ligger här uti fröjdens håv
och väntar på den ende jag kan få

Giv mig en gåva kär att vårda tills min död
Se mig nu utan svek – med kärlek

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Jären

Instrumental

Music by Niklas Rimmerfors

Bed för din själ

Mörka skyar sveper in från väst
Morgondaggen glimmar och svalan flyger lågt
Ett följe vandrar upp på åsens krön
Prästen är den främste, den siste voro Skam

Bed för din själ
Av ondo du fräls
Bed för sin själ
Sona ditt brott inför Gud

Statt upp kvinna för prövas nu du skall
Inför häradsrätten slagen kallt i järn
Eder trolldom har vållat stort förfång
Icke äro synden ringa att bliva Satans brud

Bed för din själ…

Du flöt, förtappade själ, av pina bekänn
din syndfulla färd till Djävulen
Vrid skruvarna åt tills sanningen avläggs
så Trollkonan kan föras till båls

Bålet sprakar, verkställd är din dom
Elden renar synden, förtär den från din kropp
Onda tungor tarvade din död med frälsaren
Är ditt vittne sant, bönhörd är din tro

Bed för din själ…

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Rimfaxe

Instrumental

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors

Ödemark

Instrumental

Music by Patrik Rimmerfors