Eifur

 1. Drängen och kråkan
 2. Farsot
 3. Jungfru i hindhamn
 4. Alvas halling
 5. Arv
 6. Eifur
 7. Ledung
 8. Gryning
 9. Vårstäv
 10. Äring
 11. Yggdrasil
 12. Trollfärd

Produced by Anders “Theo” Theander and Fejd
Recorded, engineered, edited, mixed and mastered by Anders “Theo” Theander at RoastingHouse Recording Studio AB, Studio 1, Malmö, Sweden between March 22–27, April 6–9 and various dates to May 31 2010
Published by RoastingHouse Music/SSMG
Additional recordings by Anders Köning at Cellaries Production
All arrangements by Fejd
Cover artwork and layout by Jacob Fredén, Graphic Owl, graphicowl.com
Band photos by Joachim Nywall
Additional recordings by Anders Köning at Cellaries Production

Tracks 9 and 10 are re-recording of songs from the 2004 “Huldran” demo
Track 11 is a re-recording of a song from the 2002 “I en tid som var” demo

CD
2010
Napalm Records
Drängen och kråkan

kråkan satt på hässjestör kraxade
och sporde drängen om han tordes honom följa
så rista dina runor väl, rista dem på lien din
skänk mig rågen som nu vajar
gyllene i jättars land med hjärteblod

tig nu still ditt fjäderfä, låtom mig betänka
vad jag på mödan att jättar kränka
du finner jungfru båld och god, vackraste i götaland
henne må du äkta innan solens nedergång
och skörden skall i kärvar stå

rågen skall falla
lien slår, djupa sår
rågen skall falla vid gryningens första ljus
rågen skall falla
lien slår, djupa sår
drängen och kråkan skörden bärgar
men bryter en ed

förbannelsen vilar i jättarnas land
drängen han bryner sin lie för att dö

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors
Lyrics by Patrik Rimmerfors

Farsot

digerdöd över land och hav
som vådaeld mellan by och gård
sprider sig med sitt grymma tarv
dräpa allt i sin onda färd

farsot härjar svårt i vårt land med sin skörd
farsot härjar svårt i vårt land med sin skörd av lik

hör deras bön att få botgöra syndens arv

att värja sig mot den böld så svart
varigt blod ingen nåd att få
förtvivelse utav svält och nöd
ödeland under många år

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Jungfru i hindhamn

städet klingar i den smedja som skall skänka
mig uddar tre från hässjans härd, glödande röd
hamra järnet i dess djupa heta lyster
till galders sång, de starka sejd

i hanegällets skira stålar du framträder
ur skuggors vrå vid burmans sten, snövita hind
silverne låg dimman utmed tjärnens stränder
jag miste dig med blicken min

sannerlingen skall jag aldring sörja dig mer
likaledes skall jag aldrig glömma dig
ögonen så glittrande av liderlighet
jungfru i hindhamn

tvinna strängen utav linets långa trådar
dess blomster stå så fagert blå, på böljande fält
stränga bågen och nu aske trädet böja
en båge täljd att fälla dig

villebrådet jagar, vaksamt är mitt sinne
som ulven grå jag smyger fram, bågen är spänd
våra blickar möttes stilla och så varligt
med pilens spets mot hjärterot

löp din väg du fagra hind
som dig förblindat
i din falska skepnad stå
du äro jungfrun blid
jag miste i
min ungdoms år
till skogens trolska väsen

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Alvas halling

Instrumental

Music by Patrik Rimmerfors

Arv

en dag nur gryr ur svunnen tid
rösen manar skogens mörka ed
sälla dig till harg
och griftens vida famm

ty jorden ni gav som svedjat land
en vilja av tro som aldrig dör

så murken äro ekens stam
åldern minnar gamle mannens ärv
han giver jorden sitt blot
som eken skänker sitt blad

se hurledes korpen far
över furan mot en helgad dal
där vördnad råda skall
och alver städse bli

för forsarnas sång är livets stäv
porla varligt, strömmen är så skälmsk
ack nejdens fagra spår
skilda vägar vi gå

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Eifur

Eifur tronar åtråvärd i härlighet
skimrande som fjällbäckens färd mot hav
en resa mörk och lång
lågor brinner vördande i var mans härd
helande i renaste begär av kraft
vädjande och fri

Eifur du brann
evigt jag svor
Eifur min frid
i din famn av liv

söker i din ålderdom den glöd som brann
skinande gåvor i sin ljuvlighet
ärligt är ditt ljus

stjärnor faller sörjande i oändlighet
isande skärvor av dess liv i mig
ödet ingen svek

begråter ditt rike
känslorna lider
trådar så sköra
av döden du ej kan stjälas

Eifur du brann så klart
ditt liv av ljus i evighet

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Ledung

i gryning vandrar med ränsel på rygg
bortom de marker som honom var känt
yngste sonen av fadern så kär
lämnar sitt hemman med svärdet han ärvt

en härpil sändes till gården i fjor
hämnas och härja ett fiendeland
var nu tapper och kämpa i striden
visa djärvhet och var icke vek

solen värmer och tjälen har släppt
tjädrarna spelar i tallskogens djup
älven brusar mot forsarnas os
där möter han kämpar i konungens här

skeppen seglar med vindarnas sus
bågnande segel de stävar mot syd
var nu tapper och kämpa i striden
visa djärvhet och var icke vek

de landsteg en morgon i strilande regn
stridshornen ljuder och manar dem fram
griper om svärdet och skölden på arm
männen de fylkas på slagfältets brant
striden den rasar och kampen var hård
han faller till marken med sitt banesår

blodet som flödar ur ynglingens ådror
rännilar röda på slagfältets karga jord
livet nu sinar och blicken blir svag
ögonen tomma som stirrar i skyn

grå är himlen med regntunga moln
svanarna lyfter och flyger i kil
upp mot norden i ståtligt gemak
måhända de gästar hans fädernesgård

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Gryning

hör vindens klagande
hör skogens sång
omkring mig viskar du
i tankar bort

du är som ödets lek
du är som dödens svek
där bortom tid och rum
är inget glömt

kommen du vännen min
alltjämt så stark
när allting rämnat har
så tag min hand

nu stiger solen upp och dagen nalkas åter
nu skingras dunkla tankar i mitt sinn
för sista gången skall den smärtan mig nu lämna
när sorgens sista tårar runnit ner
till jordens svarta mull

i var blomma dväljes en skatt
spå den stjärna som tiderna sett
allt är stilla, ursinnet vakar
drag nu oket, ej skall vi falla utan sorg

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors
Lyrics by Niklas Rimmerfors

Vårstäv

kallt blått vatten i nordan land
isen slår kargt emot strand
se vaket är hav, vaket äro liv
ty knoppar stå på frusen lid

sol av guld på himmelens ban
skiner mot tjällagd nejd
så fröjdig är jord, vigd äro sol
ty aldrig skall vi tvivla mer

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Äring

styrka i sitt mannamod
saven stiger, lemmen hans
upp i lunden gingo de
den äro helgad Frej

sunnan vind mot naken kropp
vilda famntag i älskogs rus
detta äro ynglings lott
att seden ära den kraft den fått

äring

ut på lyckan grödan gro
äring grön så fagert stå
fägnad under grönskans lov
det spirar och det glädjs

barn skall födas varje år
skörden digna i bördig jord
kärleksdrotten skänker allt
vörda jorden som föder oss

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Yggdrasil

sus ut i granar, skymning sen
nu bliva ting till i månens sken
dansa i kring uti lundars fång
bjud upp till dans till de glömdas sång

runor ristas i gammalt stäv
känner du nornor och deras väv
askens grenar är sargade
låt ditt blot vara helande

ser du källan vid askens fot
såg du himlen och trädets rot
bröder gå utvid havets strand
nu går där söner i fäders band

fagra bro mellan gårdar två
där mellan världar den ännu står
skimrar och välver i himlens allt
på dess väg lysa stjärnor kallt

upp till kummel går enslig stig
där är döden med tiden vigd
stenar resta på helgad nejd
hör du kraften i trummans sejd

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Trollfärd

Instrumental

Music by Patrik Rimmerfors