Eld

  1. Bergakungen
  2. Morgonstjärnan
  3. Drömmarnas gåtor
  4. Eld
  5. Utfärd

Recorded by Jonas Beijer at M15 Sonics, Trollhättan, Sweden.
Mixed by Jonas Beijer at Studio Deerbog, Trollhättan, Sweden.

CD EP
2006
Independent
Bergakungen

Där stod han så resligt den bergakung från norr
med ett trånande sinn
En ungmö från bygden han snärjde till sin borg
med sin trolldom

Och jungfrun hon rider med vinden i sitt hår
så fager och skön som en älva
Stjärnor de tindra på vägen hon skall fram
i lönndom hon möter sin kära

Hon faller i dvala med ögonen av sten
i hans kyliga famn
Hans galdrar är starka, i tusende år
är hon fjättrad

Om afton hon klär sig med gyllene behag
ty hon fägnar sin kung
I mörkaste kammarn hon ämnar att stå brud
med sin bergakung

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors
Lyrics by Patrik Rimmerfors

Morgonstjärnan

Blodat bräde mellan gårdar gå från hand till hand
Odalmän de sitter i vadmal grå
De svärjer i sitt röda blod en ed att svika ej
Budbringaren rider i skogens värnande sköte

Morgonstjärnan manar strid
Morgonstjärnan, ond bråd död
Budet sveper fram, det skall färdas långt

Tidener är komna om upprorsmän i Värend land
Kedjan må ej brytas i lagfäst blod
Åldrigt är det tecken som skurits ut ur eldvsvett trä
Budkaveln löper genom nätter och dagar

Till att värja rätten åter
Bringa stridens djupa sår
Offra livet för dess armod
Deras frihet evigt skall bestå

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Drömmarnas gåtor

Sover du djupt
vakar din fylja
Ljuvlig är drömmens land
en skymning i brand

Skåda drömmens gåtor
Vädjar dödens längtan till dig

Ändlös är tid
skönt är att sova
Dväljas i ålerdom
inget är glömt

Haver du ett spådomsord
att följa när resan tar vid
Gryningsljus i ett hägringsland
i fjärran de viskar ett namn

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors
Lyrics by Patrik Rimmerfors

Eld

Fager stod elden i brand
på stenar försjunkna de fanns
Tidlös var natten så skum
slöjor vid vattnet skyler dess glans

Hänförd var blickar mot eld
i mörkret en skepnad av liv
Sinnen de flyktar så svårt
bitter var kampen för den som sov

Förgänlig var länkar av blod
rådande tystnad av sorg
Tärande längtan om tro
svidande ögon når ej mer fram

Handen mot marken så tung
spillror av tiden bidar djupt
Förgäten var åldern de levt
enig var följet vid eldens sken

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

Utfärd

Instrumental

Music by Niklas Rimmerfors and Patrik Rimmerfors