Trolldom

  1. Härjaren
  2. Trolldom
  3. Ingjald Illråde
  4. Bed för din själ
  5. Hednaland
  6. Glöd
  7. Svart
  8. Vinternatt

Produced by Anders “Theo” Theander and Fejd
Mixed and mastered by Anders “Theo” Theander at RoastingHouse Recording Studio AB, Studio 1 and 2, Malmö, Sweden
Recorded and engineered by Micko Twedberg and Simon Hansson
Published by RoastingHouse Music/BMG
All music and arrangements by Fejd
Cover artwork and layout by Kris Verwimp
Band photos by Lennart Specht
Guest vocals on “Bed för din själ” by Linn-Katrin Øygard of Bergtatt

CD 2016 DEAD END EXIT RECORDS

01.Härjaren

rista skalda ord för att väcka den döde
bringa styrka till att bryta de fängsel
som nu fjättrar hans vandring på jorden
staven föres djupt ned i marken

elden brinner med dess vidsom av åldern
spetsa lågorna sida vid sida
ångor fyller de trollbundnas sinnen
gasten mäler och träd in i sejden

CHORUS
härjaren han dväljes i sin grav
all den rikedomen som döljer sig där

res dig upp du hövding av nord
länge förliden i sömn
grip ditt svärd för väl och ve

CHORUS

stridens banemän tillika vårt öde
såsom meningen i blodet som flyter
tyda frihet i skuggor som skyler
mana folket som föll in i striden

CHORUS

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors
Lyrics by Patrik Rimmerfors

02.Trolldom

forsarna sjunger med strömmar av silver
i tjärnen den dunkla där finner vi tröst att vörda dig
facklor på berget som brinner som irrbloss
folket de vandrar i lögn

sirliga ådror, de falska, de tunga
krossa och svära med nävar av hamrat glödgat järn
korparna svävar i gråtmilda gåtor
gråstenen flyter som vin

CHORUS
sargat var trädet som siar om död
lindormen slingrar sig ned
dräpa din fader och skända din jord
ur trolldomens sköte vi föds

drypande kväljande käftar i skuggor
spjuten de slungas som vredgade blixtar ned från skyn
klangen från lurar som ekar bland bergen
varslar om månghövdad hämnd

CHORUS

ringar som hävdar sitt arv
ingen må finna sin dröm

led dem in i vår värld
känn dess hunger i svartbränd jord
en börda grym, en vilja svag
se dem härja med svekets hand

trolldom
fri lejd i vår sorg

det ofödda barnet i kvedet så ruva
sporde om tingen från talande djur med tankegarn
härska och värja i tidernas skymning
sinnen begynner att födas

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

03.Ingjald Illråde

ynglingason du led smälek och hån
ruvar på hämnd för den plåga du känt
ulvens hjärta det stektes för dig
Ingjald du brände konungar sju

av hjärtats blod blev du svekfull och grym
smider så lömskt av din giriga törst
bjuder upp till en gästning av försåt
vargens hjärta stärkte dig

förrådde dem som till bjudningen kom
vid hornet svor du att vidga ditt land
säten sju men det sjätte var tomt
Ingjald du brände konungar sju

sjukungarshall stod i lågornas famn
dräpta kungar har mistat sitt land
sveket gav dig det rike du har skapt
vargens hjärta stärkte dig

CHORUS
Ingjald Illråde elden slukar
sonar dåden med döden som gäld

södermanskung du slapp döden en stund
det sjunde sätet var ämnat för dig
eder svärjes du trodde på hans ord
Ingjald du brände konungar sju

lögner och svek du fick ej någon frid
du livet släckt för att hedra ditt namn
brandens gäld en gåva till dig själv
vargens hjärta stärkte dig

CHORUS

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors
Lyrics by Niklas Rimmerfors

04.Bed för din själ

mörka skyar sveper in från väster
morgondaggen glimmar och svalan flyger lågt
ett följe vandrar upp mot åsens krön
prästen är den främste, den siste voro skam

CHORUS
bed för din själ
av ondo du fräls
bed för din själ
sona din synd inför gud

statt upp kvinna för prövas nu du skall
inför häradsrätten slagen i kallt järn
eder trolldom har vållat stort förfång
icke äro synden ringa att bliva Satans brud

CHORUS

du flöt förtappade själ
av pina bekänn
din syndfulla färd till djävulen
vrid skruvarna åt
tills sanningen avläggs
så trollkonan kan föras till båls

bålet sprakar verkställd är din dom
elden renar synden förtär den från din kropp
onda tungor tarvade din död men frälsaren
är ditt vittne sant, bönhörd av din tro

CHORUS

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

05.Hednaland

blotet det reses vid hedningars tron
facklorna brinner för gillet i natt
hedra dig Sigtyr i lunden vi svor
offret vi skådar med blicken som frös

CHORUS
trägudar stärkes i bandet som skapts
eviga karvas de för vårat hednaland

munken han gingo mot hedningars blot
bannorna lyftes mot avgudarna
smäda den kristne i blodet du stör
bedjas nu guden för stormen som föds

CHORUS

sargad han släpas till blotaren Sven
spåbodde vredgas med stenen i hand
Eskil som dräpes på tunet vi står
korpar de skränat med vingar som flög

CHORUS

Music by Patrik Rimmerfors
Lyrics by Tyr Sundqvist

06.Glöd

lågorna blänker tunt och dimmorna döljer
ensam till dömda myr, gläntan den spår
vindarna dansar här för rusiga tankar

CHORUS
glöden som tynar med minnena
runorna många mot åldrig tid

skyarna bringa köld och grenarna rispar
ivrig hans gömda syn, smärtan går skir
kölden som väckas här med sårade väsen

CHORUS

käresta sköljes bort och viljorna famlar
ödslig till dimma går, längtan hon flyr
skogarna sviker mön för eviga lustar

CHORUS

Music by Patrik Rimmerfors
Lyrics by Tyr Sundqvist

07.Svart

svart var min tanke som följde mig
hellre sviken än den som svek
skörda sorgens alla tårar
såg dem falla i tusenfallt från deras ögon

stjärnor tindrar som en avbild kring min dröm
vill jag älska, vill jag dö
söker striden i min längtan efter liv
vrider sanningen till smärta

CHORUS
ingen skall mig sörja när jag faller
ensam skall jag vandra på min väg
härda hårt mina vingar väl i svart

saknar friden i min starka gamla hävd
evig trohet, stolt och stark
börjar färden i min levnad som befallts
söker meningen i fjärran

CHORUS

jag sviker ej mina svurna gåvor till dig
se mig, driv mig stilla bort

ingen ville visa stigarna
djupt och mörkt i oändliga salar
i all denna ljuvlighet som följer oss till avgrunden
blickar dör överallt

CHORUS

Music by Patrik Rimmerfors

08.Vinternatt

snön den föll mot din kind och blänkte
din famn var mjuk, ditt hjärta ömt
som sol var din gåva

du brann och skänkte mig din kärlek i min svåra stund
och aldrig skall vi allt förgäta tills du far igen

CHORUS
i vinternattens stjärneljus blev vår väntan så lång

du sade mig fagra ord att följa
känslor är som vind i eld
jag gav all min saknad

du brann och skänkte mig din kärlek i min svåra stund
och aldrig skall vi allt förgäta tills du far igen

CHORUS

Music by Patrik Rimmerfors