Nagelfar

  1. Ulvsgäld
  2. Sigurd Ring
  3. Nagelfar
  4. Dis
  5. Den skimrande
  6. Jordens smycke
  7. Fjärrskådaren
  8. Vindarnas famn
  9. Häxfärd
  10. Ulvsgäld (Rehearsal version)

Produced by Anders “Theo” Theander, Patrik Rimmerfors and Fejd.
Mixed and mastered by Anders “Theo” Theander at RoastingHouse Recording Studio AB, Studio 1, Malmö, Sweden.
Recorded and engineered by Marko Tervonen at Studio N3, Trollhättan, Sweden (except for “Ulvsgäld (Rehearsal version”), recorded with a Zoom H1 at the Fejd rehearsal studio).
Published by RoastingHouse Music/BMG.
All arrangements by Fejd.
Cover artwork and layout by Kris Verwimp.
Band photos by Lennart Specht.
Kulning on “Ulvsgäld” by Sandra Karinsdotter, recorded at Allhelgonakyrkan.
Eldrör fire tube on “Nagelfar” by Patrik Rimmerfors.
Cello on “Vindarnas famn” by Marcus Johansson.

CD 2013 NAPALM RECORDS

01.Härjaren

rista skalda ord för att väcka den döde
bringa styrka till att bryta de fängsel
som nu fjättrar hans vandring på jorden
staven föres djupt ned i marken

elden brinner med dess vidsom av åldern
spetsa lågorna sida vid sida
ångor fyller de trollbundnas sinnen
gasten mäler och träd in i sejden

CHORUS
härjaren han dväljes i sin grav
all den rikedomen som döljer sig där

res dig upp du hövding av nord
länge förliden i sömn
grip ditt svärd för väl och ve

CHORUS

stridens banemän tillika vårt öde
såsom meningen i blodet som flyter
tyda frihet i skuggor som skyler
mana folket som föll in i striden

CHORUS

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors
Lyrics by Patrik Rimmerfors

02.Trolldom

forsarna sjunger med strömmar av silver
i tjärnen den dunkla där finner vi tröst att vörda dig
facklor på berget som brinner som irrbloss
folket de vandrar i lögn

sirliga ådror, de falska, de tunga
krossa och svära med nävar av hamrat glödgat järn
korparna svävar i gråtmilda gåtor
gråstenen flyter som vin

CHORUS
sargat var trädet som siar om död
lindormen slingrar sig ned
dräpa din fader och skända din jord
ur trolldomens sköte vi föds

drypande kväljande käftar i skuggor
spjuten de slungas som vredgade blixtar ned från skyn
klangen från lurar som ekar bland bergen
varslar om månghövdad hämnd

CHORUS

ringar som hävdar sitt arv
ingen må finna sin dröm

led dem in i vår värld
känn dess hunger i svartbränd jord
en börda grym, en vilja svag
se dem härja med svekets hand

trolldom
fri lejd i vår sorg

det ofödda barnet i kvedet så ruva
sporde om tingen från talande djur med tankegarn
härska och värja i tidernas skymning
sinnen begynner att födas

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors