Produced by Anders “Theo” TheanderPatrik Rimmerfors and Fejd.
Mixed and mastered by Anders “Theo” Theander at RoastingHouse Recording Studio AB, Studio 1, Malmö, Sweden.
Recorded and engineered by Marko Tervonen at Studio N3, Trollhättan, Sweden (except for “Ulvsgäld (Rehearsal version”), recorded with a Zoom H1 at the Fejd rehearsal studio).
Published by RoastingHouse Music/BMG.
All arrangements by Fejd.
Cover artwork and layout by Kris Verwimp.
Band photos by Lennart Specht.
Kulning on “Ulvsgäld” by Sandra Karinsdotter, recorded at Allhelgonakyrkan.
Eldrör fire tube on “Nagelfar” by Patrik Rimmerfors.
Cello on “Vindarnas famn” by Marcus Johansson.

01. Ulvsgäld


ödemark är frimans land för att värja sig
kristne män de dömde mig på ting
järnbörd bar jag styvt alla nio steg
sanningen den vittnar i mitt sår,ni tyda må

ulvsgäld lystes mig att gå
fredlös vandrar jag min väg
och skogen den väntar mig där

över mo, över berg gästa stigmäns land
martallens vilja är min tro
aldrig då, aldrig nu skall ni fjättra mig
friheten är styrkan i min själ ni ej kan få

hör nu mina sista ord som jag skall säga
glöm ej våra fäders arv

ogill jag ligga skall, edsmän det har jag ej
dömd för min hednatro, den lever än

Music and lyrics by Niklas Rimmerfors

02. Sigurd Ring


marken den skälver av hästarnas dån
hovar dansar
över den frostbitna heden så vit
i arla stund

konungen Sigurd från svearnas land
vredgad rider
Alvsol den fagra, hans tilltänkta brud
nekas han
i våndor han plågas utav skam

bröderna hennes skall klingorna slå
ungmön värja
men Sigurd den lystne han dräper dem två
med sårad barm

blodig han staplar och söker sin hävd
Alvsol kvider
aldrig hon famnar den konung så grym
hon sväljer ett gift
med tårar på kinden och sörjer

Sigurd han strider för kärleken
när segern är vunnen han bruden få
Sigurd Ring

Alvsol hon lider
hon vandrar svag
mot Frejas salar
där hon fridsamt dör

Sigurd finner svart i syn den väna Alvsol vila
i dödens fröjd hon snuvat han den älskogen som drömts
i förtvivelse han vrålar hest med sorgens djupa smärta
han miste den han åtrådde i bedrövelse och blodet rann

Sigurd han samlar de stupades lik
fallna kämpar
för dem ombord på sitt vackraste skepp
facklor tänds

på skeppet han stiger med Alvsol sin brud
elden dånar
utöver havet han blickar i rök
ödet har honom i döden lämnat

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

03. Nagelfar


stjärnor på himmelen
de skiner ej
bister köld och blodet frös
Heimdall i hornet ljöd

en vargatid
ingen skonar liv

Nagelfar från Nifelheim
vid ragnarök mot Asgård far med död

jorden den skälver svårt
en rämnad värld
solens glöd nu borta är
Fenris slukar ljuset

Bifrost den fagra bron
som brista skall
asar stred mot ondskans kraft
till sin undergång

Music by Niklas Rimmerfors and Patrik Rimmerfors
Lyrics by Patrik Rimmerfors

04. Dis


Instrumental

Music Niklas Rimmerfors

05. Den skimrande


nu dansar dimmor på tjärnen
som solen väckte
då glimmar daggen i ljungen
som natten skänkt i silver tår

en storloms klagan om döden
var hälsad frände
var gång hon vaknar i jorden
och återföds

se hon svävar fram
med diserna i dimman
så skimrande och kall

den dagen bringar sitt offer
till ljusa väsen
om hennes skuldror så vita
en mantel för de hängdas gud

se blommor grönska vid graven
de åren varsla
dess lycka äro förgången
i dyster skrud

härlig var dansen
frejdig och vild
furorna flammar
solen går ned

blickarna tindrar
med ögon så blå
alltjämt de vandra
i en ring utav renaste guld

hon vakar med sin sång
försvinner bort i dimman
hon vakar med sin sång
försvinner bort i dimmorna

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors

06. Jordens smycke


rista i sten, rista för ättens arv
vårda och dö, älska med ynglings glöd
korparnas klor griper i blotets skörd
viskar en ed händerna slöts, runorna vilar i sejd

i urminnes tid, mossen den åldrig låg
förfäders svärd vikta mot klingans hjalt
skära i torv, hängas i spjutens valv
viskar en ed, händerna slöts, rumorna vilar nu

under jordens smycke går
bröder svuro
asar vittnar blodets band
där helgas marken med sämja och lag

helgar en kniv, skära för gudars frid
svära i tro, fjättrad i livets sav
vandra i skuld, samman med döden vigd
viskar en ed, händerna slöts, runorna vilar nu

aldrig svika i väntad strid
mot fienden de stod
alltid hämnden trogen var
av blodsbanden som gjöts i jord

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors
Lyrics by Patrik Rimmerfors

07. Fjärrskådaren


lömskt är detta land jag skådar i min syn
skogens gistna bård mot solens röda välvda ring

tårar glimmande i jordens hjärta brann
syner som jag aldrig trodde fanns i mig
jag såg nu ängarna besudlade av blod
en fjäril flyger i stridens djupa sorg
inom mig

skrider ensligt fram och dväljes nya ting
vingar syntes från en örn som sällan landar här

lever jag i de sånger
i det fjärran landets vård
vilse i min tvekan igen
faller djupt, stannar kvar

Music and lyrics by Patrik Rimmerfors

08. Vindarnas famn


såg du alla de drömmar dö
som aldrig skall ske i skymningens ljuva sken
söker din väg, följer stigar mot livets vida hav
så ensam du var, jag sörjer dig

så kom min käraste vän
i barndomen vandrar kvar
en vädjan om svar
minns din längtan att dö
i vindarnas famn

tid av bördornas tunga fjät
så ödmjuk du var med känslornas grymma törst
i hjärtat som brann, kärlek föder sin ömma varma kraft
förgäves så kallt då dagen gryr

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors
Lyrics by Patrik Rimmerofs

09. Häxfärd


Instrumental

Music by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors

10. Ulvsgäld (Rehearsal version)


Music and lyrics by Patrik Rimmerfors and Niklas Rimmerfors

 • Trolldom
  CD 2016
 • Nagelfar
  CD 2013
 • Eifur
  CD 2010
 • Storm
  CD 2009
 • Eld
  CDEP 2006
 • Huldran
  CD 2004
 • I en tid som var
  CDEP 2002